SOSYAL MEDYA

SOSYAL MEDYA

SOSYAL MEDYA

Sosyal Medya Platformları

Sosyal medya platformları; bireylerin ortak ilgi alanları, aktivitelergibi konularda birbirleri ile bağlantı kurarak sosyalleşmelerini sağlayan mobilve internet servislerinin üzerinde çalıştığı platform yazılımlarıdır. Kullanıcıiçeriğinin, kişinin kendisi tarafından yayınlandığı, paylaşıldığı her türplatformun genel adıdır.

Kullanıcıların deneyimlerini internet ortamında paylaşmaları,şirketler için fırsatları beraberinde getirmektedir. Platform sağlayıcılarıngeliştirdiği bir yazılım türü olan Sosyal Medya Platformu(İngilizce: SocialMedia Platform) da bu noktada önem arz etmektedir.

Sosyal Medya Platformu üzerinde çeşitli bilgi, eğlence, yaşam,hobi, ilgi alanları, mesajlaşma, interaktif, etkinlik, yorum ve içerik paylaşımservisleri geliştirilebilir. Sosyal medya platformları üzerinde sınırsız mobilve internet servisi açılabildiği gibi platform sahibine de tüm servislerininiçeriklerini yönetme imkanı verir. Multimedya içerikler ve galeriler, paylaşımave satışa açılır. Platform üzerinde açılan servisler, İnteraktif ve çok kanallıerişim (Wap, Web, SMS&MMS, IM ve Cep uygulamaları)ile uluslararası sosyalmedya servislerine entegre olabilir.

Sosyal Medya Platformu üzerinde oluşturulabilecekDikey(vertical) ve yatay (horizontal) sosyal ağlar, marka ya da sektör bazlıreklam olanağı sağlar. Günümüzde sosyal medya servisleri, markaların en çoktercih ettiği reklam kanalı olma özelliğini taşımaktadır.

Mobil internet kullanımının giderek yaygınlaşması da sosyal medyaservislerinin giderek mobilize olmasını beraberinde getirmiştir. Sosyal medyaservislerinin çoğunun bir mobil uygulaması bulunmaktadır. Geliştirilen uygulamalar,sosyal medya platformlarına kolaylıkla entegre olmaktadır.

Erişilebilirlik

Sosyal medya içeriğine internet aracılığıyla her zaman her yerdenerişilir. Platformlar, ilk günden mobil cihazlarla uyumlu geliştirilirler ve e-postaile güncellenebilirler.

Katılım

Sosyal medya, iletişim kurulan kişilerin geri bildirimde bulunmasınıve gerekli katkılar göstermesini kolaylaştırır. Medya ile izleyicisi arasındakiçizgiyi silikleştirerek, patronajı kullananın hizmetine verir.

Konuşma ve topluluklar

Geleneksel medya daha çok tek yönlü bir iletişim içermektedir.Klasik kitle iletişim araçlarında geri bildirim zordur ve zaman alır. Bunakarşılık sosyal medya bireylere, çift yönlü iletişim, rahat ve zamanında geribildirim sunar. Sosyal medya toplulukların ilgili konu veya kişiler üzerinde hızlaoluşmasına ve buna bağlı olarak etkin bir şekilde iletişim kurulmasına izinverir.

Bağlantısallık

Birçok sosyal medya bağlantısaldır. Kullanıcı kolaylığı,reklam veya herhangi bir gerekçeden dolayı diğer sitelere, kaynaklara vekişilere link verirler.

Programlanabilirlik

Her platformun kendine has ya da belli standartları kullananbir uygulama geliştirme arayüzü (API) vardır. Bu sayede sürekli bir takımaraçlarla, kullanıcılara ek işlevlerin sağlanması mümkün olur.

Ölçeklenebilirlik

Binlerle ifade edilen bu araçların kullanıcı sayısı milyonlarıbulsa da baştan itibaren pek çok yeni nesil teknolojiyi kullanarak kitlelerehizmet verebilecek kapasitededirler.

Dinamiklik

Sosyal medyanın en önemli özelliği de her şeyin su gibi akıcı,dinamik, sürekli güncelleniyor olmasıdır.

Sosyal Medyada Propaganda Faaliyetleri

Sosyal medya internet kullanımının artmasıyla birlikte birçokkuruluşun en büyük propaganda aracı haline gelmiştir. Küreselleşen dünyadaticari markalar, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri gibi kuruluşlar sosyalmedya ile daha fazla insana ulaşma amacı gütmektedir. Sosyal medyada ikincilkişilerin lehine veya aleyhine birçok propaganda amaçlı paylaşımlar yapılaraksosyal medya kullanıcılarının fikirlerin değiştirilmesi gibi gayelerde vardır.

Sosyal Medya Optimizasyonu

Kurumların ve bireylerin sosyal ağ profilleriniprofesyonelleştirerek belirli içerik yerleşim ve paylaşımıyla hedeflenensitelere trafik yönlendirmeyi amaçlayan stratejik çalışmadır. İnternetüzerindeki görünürlüğün arttırılmasında kullanılan bir yöntemdir.

Sosyal Medya Uzmanı

Sosyal medya uzmanı, internet teknolojisi ve kültürününgelişimiyle birlikte ortaya çıkan Sosyal Ağlar kavramı sonrası ticari veyasosyal sorumluluk içerikli projelerin daha geniş hedef kitlelere ulaşabilmesiiçin Sosyal Medya Kanalları üzerinde haber, duyuru, kampanya duyurusu, veçeşitli etkinliklerin tanıtımı için kullanılacak reklamların internet kültürüneuygun bir şekilde kısa öz ve internet okurunun fazla zamanını çalmayacakşekilde kısa, net ve anlaşılır olacak şekilde ürün, hizmet veya sosyalsorumluluk içeren konuların algıda seçici kesimlere iletilmesi içinçalışanların yaptığı işin genel adıdır. Son dönemde Türkiye'de en çok arananmeslek olarak tanımlanmaktadır.

Sosyal Medya Pazarlama

Sosyal medya siteleri aracılığıyla trafik kazanma ve dikkat çekmeişlemiyle ilgilidir.

Sosyal medya pazarlama araçları

Sosyal medya takip

Sosyal İmleme ve Etiketleme

Sosyal Raporlama

Sosyal CRM

Blog Pazarlama