SOSYAL MEDYA OPTİMİZASYONU

SOSYAL MEDYA OPTİMİZASYONU, SMO

SOSYAL MEDYA OPTİMİZASYONU, SMO
SOSYAL MEDYA OPTİMİZASYONU, SMO, AYDIN

SMO Nedir? Tarihçesi

Bu kavram, ilk olarak 2006 yılında Rohit Bhargava tarafındanortaya atılmıştır. 2006 yılında yazdığı makalesinde Rohit, sosyal medyaoptimizasyonundan bahsetmiş ve 5 maddelik bir liste yayınlamıştır. Bu makale;dijital pazarlamacılar tarafından fazlasıyla tartışıldı ve dikkat çekti. Dahasonra çeşitli uzmanlarca bu liste genişletilerek 16 maddelik bir listeoluşturuldu. İlk makalesinin yayınından 4 yıl sonra Rohit, yayınladığı 5maddelik listeyi revize ederek değiştirdi.

Aşağıda Rohit’in 5 maddelik listesi bulunmaktadır :

2006 – Increase your linkability (Linklenebilmeniziarttırın)

2010 – Create shareable content (Paylaşılmaya değer içerikyaratın)

2006 – Make tagging and bookmarking easy (Tag ve Bookmarkıkolaylaştırın)

2010 – Make sharing easy (Paylaşılmayı kolaylaştırın)

2006 – Reward inbound links (Link verenleri ödüllendirin)

2010 – Reward engagement (Bağ kurduklarınızı ödüllendirin)

2006 – Help your content travel (İçeriğinizin yayılmasınayardım edin)

2010 – Proactively share content (İçeriğinizi proaktif birbiçimde dağıtın)

2006 – Encourage the mashup (*Mashupları teşvik edin)

2010 – Encourage the mashup (Mashupları teşvik edin)

1.Madde: Sosyal ağlarda yayımlanan içerik içerisinden gelenlinklerin web site trafiğini arttıracağı fikri, 2006 yılında Rohit’e “increaseyour linkability” (linklenebilmenizi arttırın) şeklinde bir kural yazdırmıştı.Ancak, sırf link oluşturmak için kalitesiz bir içerikten verilen linkinyeterince faydalı olmayacağı ve paylaşılmaya değer bir içeriğin zaten doğalolarak ve daha kaliteli bir trafik oluşturacağı fikri ile “Create shareablecontent” şeklinde 1.madde güncellendi.

2.Madde: 2006 yılında içeriğin yayılımı ile ilgili en etkiliyolun bookmarking siteleri olduğu düşünülüyordu ancak gelişen sosyal mecralarıile artık paylaşılmaya değer içeriğin bookmarking sitelerinin dışında dapaylaşılabilmesinin yolunun kaliteli içerik olduğu düşünülmeye başlandı.

3.Madde: 2006 yılında SEO odaklı bir yaklaşımla içeriğinaldığı linkler önemli idi. Bunun için içerik sahipleri de özel bir çabagösterirlerdi. Ancak bu şekilde link verenlerin yazı ile ilgili interaktif birilişkisi olmazdı. Daha sonraları link verenlerle interaktif bir ilişkininsağlanması gerektiği fikri ortaya çıktı. Örneğin sadece verilmiş bir linkdeğil, içerikle ilgili yazılmış bir yorum yazısı, teşekkür yazısı veya içeriğiniçine yapılmış bir yorum. Daha insancıl, daha sıcak bir bağ kurulması…

4.Madde: İçeriğinizin sosyal medyada yayılabilmesi içinpaylaş butonlarının önemini biliyoruz. Bu işin temelini oluşturuyor. Ancak dahasonra bunun yetersiz olduğu, içeriğin yayılabilmesi için sosyal medya üzerindeinteraktif bir çalışmanın yapılması gerektiği düşünülmeye başlandı. Örneğiniçeriği paylaşanları ödüllendirmek, teşvik etmek, Paylaşan kişilerle bağkurmak, paylaşımı önemli insanlara yaptırmak ve bunun gibi yollarla interaktifbir biçimde itici güç etkisi oluşturmak…

5.Madde: Değişikliğe uğramayan tek maddedir. Önemini daha daarttırmıştır diyebiliriz. Sosyal medya optimizasyonun en önemli maddesidir.İçeriğinizin bir kısmını ya da tamamını, başka web sitelerinin kolaylıklakullanabileceği formatta hazırlar ve diğer web sitelerinin kullanmasını teşvik ederseniz,SMO adına çok önemli bir iş yapmış olursunuz. Youtube videolarını web sitenizevideoyu hiç indirmeden birkaç satır kod ile kolaylıkla gömebilirsiniz (embed).Youtube bunu olabildiğince teşvik eder hatta böylelikle host maliyetininkarşılığında Youtube’un milyonlarca reklamı web sitesinde yayınlanmış olur.

*Mashup: Bir ya da daha fazla kaynaktan API ve benzeriservisler tarafından ham dataları alarak, dataları yeni bir forma dönüştürerekhizmet veren web siteleri veya web uygulamalarıdır. Örneğin, merkez bankası websitesinden döviz kurlarının XML formatında alınarak yeni bir tasarım dahilindesunularak oluşturulan web sitesi bir mashuptır.